Návrat na hlavnú stránku
 
Čo môžete urobiť pre opustené deti

Pre deti opustené v detských domovoch, alebo deti, ktoré si už našli náhradné rodinné prostredie, možno urobiť všeličo. Pomáhať sa dá na rôznych úrovniach a už “iba jednoduchá” tolerancia voči nim, ktorú môže prejaviť každý z nás, je veľkých prínosom, krokom vpred. Treba však vedieť, ako na vec.
Takže: Čo môžete urobiť pre opustené deti?
Ak im (aj nám) porozumiete a toto porozumenie budete šíriť ďalej.
Ak stretnete rodinu, ktorá prijala dieťa z detského domova, a namiesto odsúdenia a podozrenia sa im pokúsite porozumieť.
Ak im porozumiete, budete im vedieť pomôcť podľa toho, čo naozaj potrebujú.
Teda: Prejaviť porozumenie.

Ak rozmýšľate, že podporíte opustené deti, vedzte, že z
 hľadiska detí je osobný vklad účinnejší ako peniaze. Osobný záujem má väčšiu cenu. Čo máme na mysli? Napríklad záujem o rodiny, ktoré si už dieťa vzali, alebo cielená pomoc týmto rodinám podľa ich potrieb. Alebo sa môžete stať dobrovoľníkom Občianskeho združenia Návrat, ktoré organizuje dobrovoľnícku pomoc pre náhradné rodiny na celom Slovensku.
V rubrike Kontakty nájdete adresy viacerých organizácií, ktoré sa venujú téme opustených detí a náhradných rodín. Poskytnú vám viac informácií aj o iných spôsoboch, akými možno pomôcť.
Teda: Spraviť konkrétne osobné kroky voči opusteným deťom.

Ak sa rozhodnete, že pomôžete opusteným deťom, hľadajte taký spôsob, ktorý im umožní opustiť detský domov a nájsť novú náhradnú rodinu, pretože pre dieťa z domova je atraktívnejšie zažívať rodinné nákupy a spoločné pečenie koláčov, ako dostať hotový koláč či kúpenú hračku.
Teda: Stať sa náhradnou rodinou alebo nájsť náhradnú rodinu .